TUBA

Tuba er det største blåse- instrumentet i messing, og er det messinginstrumentet som klinger dypest. Det er også et av de instrumentene som sist ble tatt inn i symfoniorkestrene, da det ble oppfunnet i 1840 og erstattet ofikleiden på slutten av 1800-tallet. Det er vanligvis bare én tuba i et symfoni-orkester, og den brukes som bass i messingseksjonen. I janitsjarkorps og brassband er det av samme grunn behov for flere tubaer i besetningen. I tradisjonelle brassband er fire tubaer idéelt (to i Ess og to i B).

ALTHORN

Althorn er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Althornet er helst er stemt i Ess/Eb og har tre ventiler. Det ser ut som en liten tuba eller et lite eufonium. Althornet oppstod på 1830-tallet i Østerrike. Den første delen av ordet kommer opprinnelig av det latinske ordet «altus» som betyr høy. Althornet brukes mest i brassband, men er også å finne i symfoniorkester og skolekorps.

KORNETT

Kornett er et messingblåseinstrument som ligner mye på trompeten, men er egentlig nærmere i slekt med hornet. Alle messing- blåseinstrumenter har det til felles at de er en videreutvikling av signaltrompeten. Kornetten blir brukt spesielt i brassband og messingensembler/-orkestre, men blir også brukt i andre besetninger og diverse musikkgenre som blant annet jazz. Kornetten er et av de mest brukte instrumentene i korps og musikklag

FLYGELHORN

Flygelhorn er et messingblåseinstrument med munnstykke formet som en skål /kopp. Flygelhornet har samme størrelse som kornetten og trompeten, men er mer «kjegleformet» boret, noe som gir en mykere lyd. Flygelhornet har vanligvis tre ventiler, men noen har også fire ventiler. I et brassband er lyden av flygelhornet ofte skjult av lyden fra kornettene. Flygelhornet er også ofte brukt for å myke opp tonen til kornettene, og har også rollen å gi støtte til hornavdelingen i brassbandet. Kontrasten mellom den myke tonen fra flygelhornet og den lyse tonen fra kornetten, gjør at flygel-hornet ofte blir brukt som soloinstrument i brassband.

BARYTON

Baryton er et musikkinstrument i messingblåserfamilien, og tilhører saxhornene. Den har 3 ventiler; noen modeller har også en 4. ventil (kvartventil). Instrumentet er stemt i B, en oktav under trompeten. Den spiller i samme leie som, og ser ut som en eufonium, men de har forskjellig boring. Baryton er en del av den faste besetningen i brassband. Klangmessig ligger det mellom trombone og eufonium

TROMBONE

En trombone er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Den har lavere tonehøyde enn en trompet, men høyere enn en tuba. En person som spiller trombone kalles trombonist. En trombone består av et sylindrisk rør som er bøyd i en avlang S- form. Kuriøst er det at trombone på fransk også er ordet for binders. De fleste trombonene har slide (også kalt sleide). Hoveddelen av instrumentet heter tonerør. I enden av dette er et sjallstykke (også kalt klokkestykke). Det finnes tromboner som har tre ventiler (slik som hos en trompet) i stedet for slide. Disse kalles ventiltromboner eller ventilbasuner.

SLAGVERK OG DIV

Et slagverkinstrument er en betegnelse for et musikkinstrument, dvs et instrument hvor lyden blir produsert ved at noe (trommestikker, visper, køller, hender eller annet) slåes mot en del av instrumentet. Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverkinstrumenter, et skille som i hovedsak betegner det normale bruksområdet til de ulike instrumentene. Blant rytmiske slagverkinstrumenter finnes blant andre ulike trommer og cymbaler. Eksempler på melodiske slagverkinstrumenter er, xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, rørklokker, og pauker.
klokkespill

Instrumenter du kan spille hos oss

Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no
Design og vedlikehold Roy Gundersen

Instrumenter du kan spille hos oss

TUBA

Tuba er det største blåse- instrumentet i messing, og er det messinginstrumentet som klinger dypest. Det er også et av de instrumentene som sist ble tatt inn i symfoniorkestrene, da det ble oppfunnet i 1840 og erstattet ofikleiden på slutten av 1800-tallet. Det er vanligvis bare én tuba i et symfoni-orkester, og den brukes som bass i messingseksjonen. I janitsjarkorps og brassband er det av samme grunn behov for flere tubaer i besetningen. I tradisjonelle brassband er fire tubaer idéelt (to i Ess og to i B).

ALTHORN

Althorn er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Althornet er helst er stemt i Ess/Eb og har tre ventiler. Det ser ut som en liten tuba eller et lite eufonium. Althornet oppstod på 1830-tallet i Østerrike. Den første delen av ordet kommer opprinnelig av det latinske ordet «altus» som betyr høy. Althornet brukes mest i brassband, men er også å finne i symfoniorkester og skolekorps.

BARYTON

Baryton er et musikkinstrument i messingblåserfamilien, og tilhører saxhornene. Den har 3 ventiler; noen modeller har også en 4. ventil (kvartventil). Instrumentet er stemt i B, en oktav under trompeten. Den spiller i samme leie som, og ser ut som en eufonium, men de har forskjellig boring. Baryton er en del av den faste besetningen i brassband. Klangmessig ligger det mellom trombone og eufonium

TROMBONE

En trombone er et musikkinstrument blant messingblåseinstrumentene. Den har lavere tonehøyde enn en trompet, men høyere enn en tuba. En person som spiller trombone kalles trombonist. En trombone består av et sylindrisk rør som er bøyd i en avlang S- form. Kuriøst er det at trombone på fransk også er ordet for binders. De fleste trombonene har slide (også kalt sleide). Hoveddelen av instrumentet heter tonerør. I enden av dette er et sjallstykke (også kalt klokkestykke). Det finnes tromboner som har tre ventiler (slik som hos en trompet) i stedet for slide. Disse kalles ventiltromboner eller ventilbasuner.

KORNETT

Kornett er et messingblåseinstrument som ligner mye på trompeten, men er egentlig nærmere i slekt med hornet. Alle messing- blåseinstrumenter har det til felles at de er en videreutvikling av signaltrompeten. Kornetten blir brukt spesielt i brassband og messingensembler/-orkestre, men blir også brukt i andre besetninger og diverse musikkgenre som blant annet jazz. Kornetten er et av de mest brukte instrumentene i korps og musikklag

FLYGELHORN

Flygelhorn er et messingblåseinstrument med munnstykke formet som en skål /kopp. Flygelhornet har samme størrelse som kornetten og trompeten, men er mer «kjegleformet» boret, noe som gir en mykere lyd. Flygelhornet har vanligvis tre ventiler, men noen har også fire ventiler. I et brassband er lyden av flygelhornet ofte skjult av lyden fra kornettene. Flygelhornet er også ofte brukt for å myke opp tonen til kornettene, og har også rollen å gi støtte til hornavdelingen i brassbandet. Kontrasten mellom den myke tonen fra flygelhornet og den lyse tonen fra kornetten, gjør at flygel-hornet ofte blir brukt som soloinstrument i brassband.

SLAGVERK OG DIV

Et slagverkinstrument er en betegnelse for et musikkinstrument, dvs et instrument hvor lyden blir produsert ved at noe (trommestikker, visper, køller, hender eller annet) slåes mot en del av instrumentet. Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverkinstrumenter, et skille som i hovedsak betegner det normale bruksområdet til de ulike instrumentene. Blant rytmiske slagverkinstrumenter finnes blant andre ulike trommer og cymbaler. Eksempler på melodiske slagverkinstrumenter er, xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, rørklokker, og pauker.
klokkespill
Postadresse til Bråte Skolekorps: BRÅTE SKOLEKORPS c/o Linda Olaisen Haldenveien 2079 1970 HEMNES
Kontakt info Bråte Skolekorps: Tlf. 926 86 329 (Telefon tid: 17.00 - 21.00) leder@braateskolekorps.no post@braateskolekorps.no
Design og vedlikehold Roy Gundersen